Haber Detayı
05 Mayıs 2021 - Çarşamba 23:08 Bu haber 144 kez okundu
 
Musa'nın dört hikayesi
Musa'nın hikayesi İncil'de görülmez. Antik dünyada, neredeyse her kültürün yaşananlara ait kendi versiyonları vardı. Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar, binlerce kişinin Mısır'dan ayrılarak Kudüs'te yaşamaya başlamalarını çeşitli hikayelerle anlattılar
Gizemli olaylar Haberi


Musa'nın Yahudi kökenlileri Mısır'dan kurtarması, herkes tarafından bilinen bir hikayedir. Ve bu hikayede yalnızca bir versiyondan ibarettir. Araştırmalar genişledikçe ortaya değişik hikayelerin çıkması, şaşırtıcı bir durum değil. Anlatılan hikayelerden hangisinin gerçek, hangisinin uydurma olduğunu anlamakta mümkün değil. Bu nedenle insanlar Musa hakkında anlatılan hikayeler içinde akla ve mantığa en uygun olanı gerçek olarak kabullenmeyi tercih ediyorlar.
Manetho: Musa, Kral Leper ve Savaş Suçlusu
Mısırlılar tarafından anlatılan hikayelerde, Musa tanrı tarafından verilen güçlerle mucizeler yaratan bir kahraman değildi. Mısır tarihçisi Manetho tarafından dile getirilen versiyonda Musa'nın şiddete eğilimli acımasız birisi olduğu olduğu anlatılıyor ve onun Yahudi olmadığı iddia ediliyordu.
Manetho'ya göre Musa, Mısır'ı devralmaya çalışan Osarsiph adlı bir Mısır rahibiydi. Firavun tarafından karantinaya alınan Avaris şehrinde bulunan cüzzamlıları isyan çıkartmak için kullanan Musa kendisini cüzzamlıların kralı ilan etmektende geri kalmamış Osarsiph olan adınıda Musa olarak değiştirmişti.
Musa etrafına topladığı cüzzamlılarla kendisine bir ordu kurmuş, bu orduyla Firavun'un karşına çıkmaktanda çekinmemişti.
Musa'nın etrafına topladığı cüzzamlıları bir yasa etrafında birleştirmesi ve onların bu yasalara bağlılığını sağlaması zor olmadı. Çıkardığı bütün yasalar Mısır halkının inançlarına taban tabana zıttı. Örneğin, Mısırlıların ibadet ettikleri boğalara ibadet edilmesi yasakladı.
Musa ve cüzzamlı sömürgesi Kudüs'teki insanlarla bir ittifak kurdu. 200 bin kişilik bir ordu kurduktan sonra Mısır'ı işgal etti. Etiyopya'yı fethederek sınırlarını genişlettiler. Mısırlılara göre, Musa ve halkı işgal ettikleri yerlerde" hiçbir kötülükten ve barbarlıktan kaçınmadılar".
Eski Mısırlılar, yaşayan bir boğa olan Apis gibi kutsal hayvanlara ibadet etmişler ve onları tanrı olarak kabullenmişlerdi.. Musa sadece bu kutsal hayvanları öldürmedi - onlara hizmet eden Mısır rahiplerinide onları öldürmeleri için emir verdi. Rahipler ilahi hayvanlarını kutsal imgelerden yapılmış bir ateşin üstünde canlı olarak yakmaya zorlandı.. Musa'nın emirlerine karşı gelen rahiplerde çırıl çıplak soyularak ölmeleri için vahşi doğaya bırakıldılar
13 yıl sonra - Amenophis, Mısır dışında güçlü bir ordu kurmayı başardı. Musa'nın ordusunun aksine Amenophis ordusunu disiplinli ve savaş yeteneği olanlardan kurmuştu. Daha ilk karşılaşmalarında Musa'nın ordusu dağılmış, Amenophis'in ordusu az bir zaiyatla zafer kazanmıştı.
Musa kendisine sadık olanlarlarla Mısır'ı terkederek Yeruşalime yerleşti. Mısır halkına göre, modern toplumumuzun temelini oluşturan her Yahudi kanunu, cüzzam kolonisinin Mısır'a karşı gelmesi için konulmuştu.
Strabo: Filozof, Musa
Yunan tarihçi Strabo'ya göre, Musa mucize yaratan birisi değildi.Tanrı ile hiç konuşmamış.sadece oturmuş, düşünmüş ve tanrıcılık oynamanın en mantıklı şey olduğuna karar vermiş bir filozofdu.
O zamanlar Musa, Aşağı Mısır hükümdarı idi, fakat kendi ülkesinde "kurulu olan kurumlardan memnun değildi".Ona göre Tanrı, bir insan ya da bir hayvan olamazdı, ancak "hepimizi kuşatan bir şey" birşey olabilirdi
Tanrıya o kadar çok inandı ki, Mısır'da ki görevinden vazgeçti ve kendi ülkelerini kurmak için bir grup insanın Mısır'dan çıkmasına yol açtı. Bu insanlar köle değildi ve bu bir devrim de değildi. Strabon'a göre, Musa'nın felsefesiyle hemfikir olan "inanmış insanlar" vardı,onlarda Musa'yı asla terketmediler.
Musa ve halkı Yeruşalim'i fethedilmeleri gerekmedi. Strabo'ya göre, etrafı suyla çevrili bu çorak topraklada yaşamayı kimse istemiyordu. Ama Musa'ya olan inançlarıda onların geri dönmelerine engel oluyordu. Yeruşalim'in çevresinde bulunan ülkelerin kendilerine katılması için çok popüler olan kurallara bağlı ama oldukça gevşek bir din kurdu.
Musa'nın ölümünden sonra, Kudüs, kaşar diyetini ve sünnetini sunan "batıl kişiler" tarafından ele geçirildi - İşgal edenler Musa'nın öğrettilerini silmek için yoğun bir çaba harcadılar.
Yahudiler'de bile, Mısır Savaşı Kahramanı ve Kült Lideri Musa'nın birden fazla versiyonu olan hikayeleri vardı. Yahudi tarihçi Atrapanus Yahudi olmasına rağmen Exodus'daki hikayeden tamamen farklı bir hikaye anlatıyordu
Atrapanus'a göre Musa, Mısır Kralı Chenephres oğlu olarak yetiştirildi. Chenephres, Musa'nın kendi oğlu olduğunu düşündü - ancak görünüşe göre, bir baba ile oğlu arasındaki bağ, Chenephres'in Musa'yı öldürmeye çalışmaktan alıkoymak için yeterli değildi.
Chenephres, Musa'yı savaş meydanında ölmesi için, kötü ve beceriksiz askerlerden kurulu bir ordu ile Etiyopya üzerine gönderdi. Chenephres'in "Kötü ve beceriksiz" olarak tanımladığı ordu Etiyopya ordusunu yenerek büyük bir başarı kazandı. Etiyopya'nın Musa tarafından işgal edildiği haberini alan fravun bu habere sevinmedi. Ama Musa kazandığı bu zafer sonrası Mısır'da savaş kahramanı olarak karşılandı. Onun onuruna günlerce sürecek eğlenceler tertip edildi.Musa'da kendisine gösterilen sevgiyi karşılıksız bırakmamak için ibis'i kentin kutsal hayvanı olarak ilan etti
Musa İkinci dine, Memphis'e geri döndüğünde başladı , Burada insanlara tarımda öküzlerin nasıl kullanılacağını öğretti ve bu süreçte Apis kültünü başlattı . Ama kurduğu bu tarikattan bıkması uzun sürmedi. Babası olarak bildiği Chenephres'in kendisini öldürtmek için hazırlandığını haber alınca, Mısır'dan ayrılmak için başka çaresinin kalmadığını anladı.
Sürgünde iken, Tanrı üçüncü dini Musa'ya fısıldadı ve Mısır'ı istila etmesini istedi. Musa Tanrı'nın bu emrine itaat etti ve bu süreçte Yahudileri serbest bıraktı. Tanrı'nın adını firavunların kulaklarına fısıldadı ve firavun "konuşmayan bir ölü" haline geldi.
Tacitus: Musa, Sürgün Ateist
Romalı Tacitus, Musa'nın hikayesini ele aldığında, doğru anlamaya kararlıydı. Yaşadığı zamana kadar ortaya çıkmış olan pek çok hikaye vardı. Kendisine mantıklı gelen parçaları sıralamak için elinden gelen her şeyi yaptı.
Tacitus, "En yetkili makamlar," konusunda şunları yazdı: "Aşağıdakileri kabul ediyorum:" Manetho gibi, hikayesi Mısır'da domuz etinden yayılan hastalıkla başlar.Musa hastalığın kızla yayıldığı ve yüzlerce Mısırlı'nın bu hastalık yüzünden hayatını kaybettii bir ortamda, komşu ülkelerle savaşmayı reddedince taraftarları ile beraber vahşi doğada ölüme gönderildiler
Musa, vahşi doğada halkına tanrı ve insana karşı dönmelerini emretti ve onlara "ikisini de terk etmeyin "dedi.Kendisine güvenmelerini ve itaat etmelerini istedi. Çölün kavurucu sıcaklığına rağmen yürüyüşlerini sürdürdüler. Musa yer altı kanallarının yama şeklinde çimlendirdiği yerlere bakarak gidecekleri yeri bulmaya çalışıyordu.
Musa Kaya çarpıyor.
Tacitus'a göre, o iman için değil, inandığı için, Kenan diyarını bulmaya çalışıyordu (Kenan Ülkesi veya Kenan Diyarı (İbranice: Kena'an, Akadca: Kinaḫḫu), Şeria (Ürdün) Nehri'nin batısındaki Antik Filistin topraklarına İbrahimî dinî metinlerde verilen isim. Bu bölge günümüzdeki İsrail, Filistin ve Lübnan toprakları ile Ürdün, Mısır ve Suriye'nin kıyı kesimlerini kapsamaktadır.) Musa Kenan diyarına eriştiklerinde, yeni dinini ve “halkının bağlılığını güvence altına alacağını”.düşünüyordu
Musa domuz eti yiyenlerin cüzzam hastalığına yakalandığını öğrenmişti. Bu nedenle halkına domuz eti yemelerini yasakladı. Boş vakitlerinde geçmişte yaşadıkları eziyetleri anmaları için oruç tutmalarını istedi.
Yahudilikte Oruç
Yom Kippur, (Kefaret Günü), Musevilikte Musevi Takvimi’nin ilk ayı olan Tişri ayının 10. günü yaklaşık 26 saat boyunca tutulan büyük oruçtur.
Museviliğe göre bir insanın kaderi bir yıl önceki hâl ve hareketlerine göre yazılır. Bir yıl boyunca iyi ve hayırlı işler işleyen kişilerin kaderi bir yıl sonra için iyi yazılır.
Musevi Yılbaşısı olan Roşaşana ile Yom Kippur arasındaki 10 gün boyunca bir vicdan muhasebesi yapılır ki buna İbranice teşuva (geriye dönme) denir. On gün boyunca, o yıl içinde yapılan tüm hatalı davranışlar gözden geçirilir insanlara karşı yapılan haksızlıklar için insanlardan özür dilenir ve helalleşilir. Yehova’ya (Tanrı) karşı işlenen suçlar için de tövbe edilir. 9. günün akşamı güneş batmadan bir saat önce oruca başlanır. 26 saat aralıksız sürecek olan oruç boyunca şunlar yasaktır:
Yemek yemek ve içmek,Yıkanmak, Parfüm sürünmek, Cinsel münasebette bulunmak, Çalışmak Ateş yakmak
Sabah erkenden kalkıp Sinagog’a gidilir ve yaklaşık 12 saat boyunca Sinagog’da aralıksız Yom Kippur için yapılan dualar, tövbeler ile vakit geçirilir. Güneşin batmasından yaklaşık 40 dakika sonra Tokea adı verilen kişi koç boynuzundan yapılmış bir boruyu (Şofar) çalarak orucun bittiğini ilan eder. Bu oruç yaklaşık 25-25.5 saat sürer.
Şofar’ın çalınmasıyla birlikte tören sona erer ve Tanrı’nın insanların gelecek yıl için kaderini yazdığına ve iyi kişileri hayat kitabına (Sefer Hayim) yazdığına inanılır.
Ancak Tacitus sayesinde, tarihin nasıl oluşturulduğuna dair güzel bir küçük anlık görüntü elde ettik. Mısır hikayesinden ve Yahudi hikayesinden alınmış parçaların anlaşılması kolaydır. Ve anlatılan bütün hikayeler, hikayeleri anlatanların kendi dünya görüşlerine göre filtrelemiştir.Bu nedenle hikayeler arasında paralellik kurmak bir kaç istisna dışında oldukça zordur.

Kaynak: ANCİENT-ORİGİNS
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: Musa'nın, dört, hikayesi,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Anketler
Sitemizin çalışmalarını nasıl buldunuz ?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
36
29
0
3
11
14
2
Konyaspor
26
23
2
5
7
14
3
Hatayspor
26
23
4
2
8
14
4
Fenerbahçe
24
20
4
3
7
14
5
Alanyaspor
24
20
4
3
7
14
6
Fatih Karagümrük
22
21
4
4
6
14
7
Başakşehir FK
22
20
6
1
7
14
8
Galatasaray
22
19
4
4
6
14
9
Beşiktaş
21
22
6
3
6
15
10
Adana Demirspor
20
20
4
5
5
14
11
Antalyaspor
18
18
6
3
5
14
12
Gaziantep FK
18
17
6
3
5
14
13
Altay
17
18
7
2
5
14
14
Sivasspor
16
20
4
7
3
14
15
Kayserispor
16
18
6
4
4
14
16
Giresunspor
16
12
6
4
4
14
17
Yeni Malatyaspor
13
12
9
1
4
14
18
Kasımpaşa
11
14
8
5
2
15
19
Göztepe
11
13
7
5
2
14
20
Çaykur Rizespor
10
12
10
1
3
14
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1
Haber Yazılımı