17 Ocak 2021 Pazar

Adalet Komisyonu'nda neler oluyor?

adalet-komisyonunda-neler-oluyor

TBMM Adalet Komisyonu’nda, çoklu baroyu öngören teklifin ilk 9 maddesi kabul edildi. Söz alan muhalefet milletvekilleri, avukatların çoklu baro uygulamasını istemediklerini ve teklif ile yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını kaybedeceğini vurguladı.
04 Temmuz 2020 Cumartesi 23:39

 Komisyon, BaÅŸkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç baÅŸkanlığında toplandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, daha geniÅŸ alana sahip TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu'nda gerçekleÅŸtirilen toplantıda, teklifin maddeleri üzerinde konuÅŸmalar yapılıyor.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kovid-19 salgınının yaÅŸandığı koÅŸullarda bu çalışmayı yapmanın herkesin saÄŸlık ve yaÅŸam hakkına yönelik doÄŸrudan tehlike arz ettiÄŸini söyledi.

Bu koÅŸullarda teklifin görüÅŸülmesine tepki gösteren Tanrıkulu, "Meslek örgütleri, Türkiye Barolar BirliÄŸi ve barolar her zaman iktidarların hedefi olmuÅŸtur. Sizin de 18 yıl boyunca hedefiniz oldu. Åžimdi Türkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanı ile uyumlu bir görüntü veriyorsunuz ama barolarla deÄŸil." dedi.

Bazı baroların yaptığı açıklamaların kızgınlık ve öfke ile karşılandığını ve ardından CumhurbaÅŸkanı Recep Tayyip ErdoÄŸan'ın barolarla ilgili bir düzenleme yapılması gerektiÄŸini gündeme taşıdığını ifade eden Tanrıkulu, "Anayasa'nın 135. maddesinde tanımlanmış yargının bir parçası olan savunma örgütüyle ilgili olarak bir düzenlemenin kızgınlıkla, öfkeyle ya da intikam duygusuyla ele alınmayacağını ben de sizler de biliyorsunuz." diye konuÅŸtu.

HDP MuÅŸ Milletvekili Åževin CoÅŸkun, kanun teklifinde avukatlık mesleÄŸi, savunma hakkı ve toplum yararına hiçbir ÅŸeyin bulunmadığını ileri sürerek, "Baroların, hükümetin anti demokratik politikalarına karşı etkin muhalefet yürütmesi böyle bir yasa teklifinin ortaya çıkmasına sebep olmuÅŸtur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Çoklu baroya iliÅŸkin düzenlemeyi eleÅŸtiren CoÅŸkun, avukatların çoklu baro gibi bir talebinin olmadığını, Türkiye'nin böylesi bir baro sistemine ihtiyacının bulunmadığını, Türkiye'nin ihtiyacının yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı olduÄŸunu belirtti.

Ä°YÄ° Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ise teklifte avukatlara maddi ve manevi anlamda menfaat saÄŸlayan bir maddenin olmadığını dile getirerek, "Avukatların problemi baroyla ilgili deÄŸil. Avukatların meslekle, ekonomiyle, mesleÄŸin onuruyla ilgili dünya kadar problemi var." dedi.

Avukatların yaşadığı sorunları anlatan Erel, baroların sesine kulak verilmesini istedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu BankoÄŸlu, dünya gündemi koronavirüs ve ekonomiye kilitlenmiÅŸken baroları parçalamanın sırası olmadığını söyledi. BankoÄŸlu, "Barolara neÅŸter atma çabanız ve tüm amacınız sistemi kargaÅŸa içine sokmaktır. Her ÅŸeyin ayarlarıyla oynadınız, liyakatı bitirdiniz. Ayarlarını FETÖ ile bozduÄŸunuz adalet sistemini bütünüyle çökertip uydunuz haline getirmeye çalışıyorsunuz." dedi.

Çoklu baronun FETÖ projesi olduÄŸunu ileri süren BankoÄŸlu, "Bunu yalnızca biz de söylemiyoruz, Türkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanı Metin FeyzioÄŸlu da söylemiÅŸ. Hedefiniz örgütlü ve muhalif sesleri susturmak." ifadesini kullandı.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Kovid-19 salgınının yaÅŸandığı bir dönemden geçildiÄŸine iÅŸaret ederek, bir hekim olarak bu ÅŸartlar altında görüÅŸmelerin sürdürülmesinin sıkıntılı olduÄŸunu belirtti.

AK Parti ve MHP sıralarını iÅŸaret ederek, "Burası kalabalık, orası sakin düÅŸünüyor olabilirsiniz. 27 saattir buradayız. Bu virüsü 15-20 dakikadan sonra buradaki herkes bulaÅŸtırabilir. Bence gelin bu yasayı çekelim, buradan hep beraber hızlıca kaçıp gidelim." dedi.

Bunun üzerine Adalet Komisyonu BaÅŸkanvekili Yılmaz Tunç, Yılmazkaya'ya "Daha kolayı var, teklifi daha hızlı geçirelim." karşılığını verdi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal DemirtaÅŸ, çoklu baroyu Türkiye'nin gündemine FETÖ'nün getirdiÄŸini, ÅŸu anda bunun yeniden güncellenerek gündeme getirildiÄŸini öne sürdü.

"Paralel baro ile baroların bölünüp parçalanmasının hiç kimsenin yararına olmayacağını" savunan DemirtaÅŸ, "FETÖ'nün hedefi zaten buydu. Bu ÅŸekilde FETÖ'ye hizmet ediyorsunuz. Bugün ÅŸunu görüyorum, karşımda, AK Parti sıralarında sanki FETÖ'nün ruhu dolaşıyor. Bunu kabul etmiyorum." dedi.

DemirtaÅŸ, baroları bölmenin "bölücülük" olduÄŸunu iddia etti.

Bunun üzerine MHP Grup BaÅŸkanvekili Muhammed Levent Bülbül, söz alarak DemirtaÅŸ'ın sözlerine tepki gösterdi.

Bülbül, MHP'nin yalnızca bu meselelerde deÄŸil, dünyaya bakış açısı noktasında, Türkiye'yi yorumlayışında, Türk milletine bakış açısında herhangi bir sıkıntının olmadığını, barolarla ilgili teklifin de MHP'nin geçmiÅŸten bugüne ortaya koyduÄŸu siyasetle tutarlı olduÄŸunu belirtti.

Bülbül, "MHP'ye ve bu teklife yönelik ifadelerde bulunan karşımızdaki cephenin içeriÄŸinin, mahiyetinin ne olduÄŸuna baktığımızda MHP'nin, doÄŸru bir iÅŸin içinde olduÄŸunu gayet iyi anlıyoruz. Bizi, FETÖ'nün bir kanun teklifini buraya veriyormuÅŸ gibi konuÅŸanlar, bu iradeye FETÖ'nün karıştığını ispat etmek zorundasınız. Bunu ispat edemiyorsan müfterisin." diye konuÅŸtu.

Bülbül, AK Parti ile beraber ortaya koydukları teklife, "FETÖ'nün hazırladığı teklif", "FETÖ'nün iÅŸini görüyorsunuz" ÅŸeklindeki ifadelerin kabul edilemeyeceÄŸini kaydetti.

Bülbül'ün konuÅŸmasının ardından Bülbül ile CHP milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaÅŸandı.

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Bülent Turan da barolara iliÅŸkin kanun teklifinin, "FETÖ teklifi olduÄŸu" yönündeki ithamları haksız bulduÄŸunu vurgulayarak, "FETÖ ruhunun, 15 Temmuz sonrasındaki muazzam mücadelemizde nerede olduÄŸu, nerede olmadığı herkesin zaten malumu. Kime karşı olduÄŸu, olmadığı herkesin gündeminde. DHKP-C'nin kim karşısında, kim hedefinde deÄŸil herkesin gündeminde. Böyle afaki, delilsiz, ispatsız konuları söylemeyi doÄŸru bulmuyorum. Ben de bu ithamların ispat edilmediÄŸi zaman sizin üzerinizde büyük bir bühtan olarak kalacağını düÅŸünüyorum." diye konuÅŸtu.

Bazı milletvekillerinin konuÅŸurken çok ağır ithamlarda bulunabildiÄŸine, hakarete, tehdide varan ifadeler kullanabildiÄŸine deÄŸinen Turan, "ArkadaÅŸlarımızdan en ufak bir ÅŸerh geldiÄŸi zaman bağırmaya baÅŸlıyorlar." dedi.

EleÅŸtirilere sabretmeye çalıştıklarını ancak teklif sahiplerinden kim aÄŸzını açıyorsa benzer tepkiyle karşılaÅŸtıklarını belirten Turan, "Bu, komisyonun adabına, usulüne uygun deÄŸil. Sizin bir iddianıza 'Hayır, böyle deÄŸil.' dediÄŸimiz zaman büyük bir reaksiyon göstermenin kimseye faydası yok." deÄŸerlendirmesini yaptı.

Düzenlemeye iliÅŸkin "sarayın talimatı", "sarayın içindeki", "saraydaki kiÅŸi" ifadelerinin rahatsız edici olduÄŸunu vurgulayan Turan, ÅŸöyle devam etti:

"Saray dediÄŸiniz bu milletin evi. 20 yıldan beri milletin önüne sayısız defa gitmiÅŸ, onay almış, gelmiÅŸ bir ekibin çalışması. 'Saraydaki kiÅŸi' dediÄŸiniz bizim Genel BaÅŸkanımız. Ä°ster inanın ister inanmayın, bu kanun teklifini Genel Merkezimiz, avukatlarımız, MHP'deki avukat arkadaÅŸlarımız, bizim avukat arkadaÅŸlarımız beraber çalıştık. Barolardan fikir aldık. Bu çalışmayı yaptık, ÅŸerefle gururla Genel BaÅŸkana sunduk. Tabii ki sunacağız. Israrla 'Baroları bölüyorsunuz.' diyorlar. Önümüzde 'baroları zorla bölmek' diye bir metin yok. Terminolojiyi iyi kullanın. Örgütlenme hürriyetinin gereÄŸi olarak baroların da birden fazla olmasına imkan veriliyor. Ä°mkan baÅŸka, zorunluluk baÅŸka bir ÅŸey."

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel ise MHP'li Bülbül'ün fazla sertleÅŸtiÄŸini belirterek, "CHP'de bu ülkenin üniter yapısıyla sorunlu tek kiÅŸi yoktur. Federatif sistem savunan kimse yoktur. 'Self determinasyon' diyerek bölücülük yapan kimse yoktur. Hele hele PKK'ya terör örgütü diyemeyen kimse yoktur. DHKP-C'yi kutsayan kimse yoktur." dedi.

Özel, FETÖ'nün 2012'de aynı kanun teklifini getirdiÄŸini, bunu talep ettiÄŸini savunarak, o zaman nasıl karşı çıkıldığına ve bugün aynı projeye nasıl sahip çıkıldığına iliÅŸkin siyasi bir eleÅŸtirinin baÅŸka yere çekildiÄŸini vurguladı.

Baro baÅŸkanlarının Meclise alınmamasına iliÅŸkin süreçte yaÅŸananlara deÄŸinen Özel, ÅŸunları söyledi:

"Ä°çeriye yalnızca konuÅŸacaklar girecek, diÄŸerleri girmesin.' dendi. Ben de baro baÅŸkanlarına, 'Kayıt altında hepinizi bir salona alamıyorlar. Size Ala Restoranı teklif ediyorlar. DiÄŸerleri gelsin konuÅŸsun' dedim. 'Hangisi Anadolu'da bir baronun kapısında kalmış da biz kapıda kalıyoruz.' deyince inanın sizin adınıza ben cevap veremez hale geldim."

Komisyonda, teklifin maddeleri üzerindeki görüÅŸmeler devam ediyor.Haber okunma sayısı: 143

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER

azgin-milliyetcilige-karsiyim

Azgın milliyetçiliğe karşıyım

17 Ocak 2021 Pazar 15:09
saldirganlar-nerede

Saldırganlar nerede?

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:18

ÜLKE GÜNDEMİ

Yedek ödenek fren tutmuyor

2020’nin 1 trilyon 202 milyar TL’lik harcamasının yüzde 7.8’i, dağıtma inisiyatifi Cumhurbaşkanı

En yan etkisiz ilaç alınmayan ilaçtır

Üsküdar Üniversitesi, üç yıl ara ile vefat eden iki değerli hocası Prof. Dr. Tuncel Özden ve Prof. Dr. Uğur

Erdoğan'dan gelecek için pembe tablo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, “Ülkemizin ve

İnternet arama motorlarından kayıt nasıl silinir

Kişisel veri konusunun en çok konuşulduğu bu dönemde, kendimize ait herhangi bir bilgi ya da fotoğrafı arama

Kasım ayında ihracat ve ithalat arttı

İstanbul’da, Kasım ayında, 12.7 milyar dolar ithalat, 7.9 milyar ihracat gerçekleşti; hem ihracat hem de ithalat

CHP'den 'sen varsan biz varız' kampanyası

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL