sex izle alanya escort antalya escort bayan ankara escort

28 Mayıs 2020 Perşembe

Ortaçağ cellatları 'Kirli işlerin ustaları'

ortacag-cellatlari-kirli-islerin-ustalari

Sülük toplayıcıları, fosseptik temizleyicileri, serfler ve gong çiftçileri Ortaçağ döneminin en hakir görülen ve istenmeyen iş kollarıydı.Bu iş kollarının dışında kalan başka bir iş kolu daha vardı. Bu iş kolu Orta Çağ'ın en karanlık, en tabu işlerinden biriydi.
07 Ekim 2019 Pazartesi 00:38

 Görkemli kraliyet mahkemelerinde veya kralların yada soyluların  küçük kalelerinde çalışmış olsalar da, bu acımasız meslek sahiplerinin tek bir amacı vardı. Meydanları dolduran yüzlerce insanın önünde idama mahkum edilenlerin kafasını kesmek. 

 

Bu mesleği yapmak istemeselerde, parasızlık ve açlık onları bu mesleği yapmaya mecbur kılmıştı.


İdamlar sırasında kullandıkları baltalar sınıf veya inanç bilmiyordu - keskin demir hem kralı hem de köylüyü kesecek kadar acımasızdı.

 Erken ortaçağ döneminin yanı sıra izleyen yüzyıllar boyunca, suç ve kanunsuzluk dünya çapında yaygındı. Avrupa'dan Asya'ya ve Orta Doğu'ya, kötülük her gün biraz daha artıyordu. Tecavüz, hırsızlık, cinayet, sapkınlık ve cüzzam - her günah ve çöküş tarzı, asi ortaçağ dünyasında, ölümün himayesinde yaygınlaşmıştı

 

Ancak kanunsuzluğun olduğu yerde, bazen acımasız olsa da, adalet de vardır . Merhamet, suç çözme konusunda olağan bir yaklaşım değildi. Suç dezavantaj haline geldiğinde adaletde aynı oranda hızlı ve acımasız oluyordu. Toplum düzeninin gasp edilmesine karşı idam cezası kararlı ve kesin bir intikam şekliydi. Kısacası ölüm cezası kısa bir cümleden ibaret değildi.

 

Ortaçağ yavaş yavaş yeni ve biraz daha gelişmiş bir döneme doğru ilerledikçe, cellatlık mesleğide bir gereklilik halini almaya başladı. Kimsenin istemediği bu iğrenç ve dehşet verici mesleği birilerinin yapması gerekiyordu. Bu cellat mesleğiydi.

 

1200'lerin başlarından itibaren, Batı ve Orta Avrupa toplumları giderek artan oranda mahkumlarına cezai yaptırım sağlama ihtiyaçlarını karşılayacak resmi bir pozisyona ihtiyaç duyuyorlardı. Fransa, Almanya ve İngiltere’nin önde gelen şehirleri, suçu önlemek için ağır cezalar verilmesi gerektiğine inanan toplumlar barındırıyordu. Bu şehirlerde yaşayan cellatlar devlet ve kraliyet mahkemesi tarafından alınan kararları uygulayan adaletin ilahi eli olarak tanımlanıyordu

 

Tarihi belgelere göre ilk resmi cellat pozisyonlarından biri 1202 yılına dayanıyor; Tanınmış bir muhtar olan Nicolas Jouhanne - “la Adalet” olarak adlandırılan - vicomte atandı ve Normandiya'nın Caux kentinde resmi cellat olarak işebaşladı. O andan itibaren, bu resmi cellatlık pozisyonu pek çok başkente ve Batı Avrupa’nın büyük kasabalarına yayıldı.

 

Pommiers Lordu Guillaume Sans, Bordeaux’da, kentin İngiliz seneschal’ı Thomas Felton’ın emriyle idam edildi. Jean Froissart, Chronicles, fol. 1. Flandres, Bruges 15. Yüzyıl. ( Kamu malı )

 

Fakat bu dönemden çok sonra, cellat'ın rolü, iyiyle kötülük arasında ve kabul ile itibar arasında gri bir alana saptı.

 

Cellatlar çok dışlandı. Ölüm ve dahası cinayet, toplumda her zaman kötü bir pozisyonda olmuştur. Bir grup insan tarafından bir kişi suçuna bakılmadan, yada mahkemeye çıkartılmadan linç edildiğinde olduğu gibi, cinayet artık bir tabu eylemi değildi, Ancak bir kişi konuyu kendi eline alıp bir cinayet işlediğinde durum linçten farklı bir konuma geliyordu.

 

Ve bu idam infazının çıkmazıydı. Cellat olarak olarak bilinen bir kişi, kurtuluşun ötesinde bir günahkar olarak görüldü ve bir katil olarak toplum tarafından damgalandı. Kitleler, bir celladın hayatını kafa keserek kazanmasının ahlaksızlığını kabul edemedi ve celladın gözlerinin arkasına saklanan zihninde ki durumunu kavrayamadı.

 

Cellat Franz Schmidt, 18 Mayıs 1591'de Hans Fröschel'i yürütüyor. ( Kamu malı )

 

Kitlelerin bu bakış açısına güzel bir örnek olarak Joseph de Maistre'nin yazılarından gözlemlemek mümkün

 

İşte cellat karakterinin gözlemlerine ait ilginç bir kısım:

 

“ Bu kafa, bu kalp bizim gibi mi yapıldı? Bizim doğamızda tuhaf ya da yabancı bir şeyler yok mu? o [cellat] bizim gibi bizim gibi doğar; ama o olağanüstü bir varlık… O bir erkek mi? ”

 

Joseph de Maistre (1753-1821), homme siyaseti (politikacı). ( Kamu malı )

 

Toplumun Kenarında

Gerçek çok uzak değil - orta çağdaki bir cellat çevresindeki toplumda zor zamanlar geçirdi. Çoğu olmasa da, bir cellat, belirgin biçimde farklı bir toplum kastına ait olan dışlanmış bir insandı. 

 

Bazen maddi faydalar elde etseler ve yaptıkları işlerden makul miktarda para kazanabilseler de, bu insanlar yalnızlığa mahkum edildiler. Sadece ürkütücü meslekleri nedeniyle toplumun dış sınırlarında yaşadılar. 

 

Çoğu ülkede, uygulayıcılar ve aileleri, şehirlerin çevre bölgelerinde, ana konutlardan çok uzakta yaşadılar. Ayrıca diğer vatandaşlar gibi gömülemiyorlardı - mezarları ana mezarlıktan ayrılmış , işaretlenmiş ve çok daha az özenle ayrılmıştı . Cellatlar, görev dışı oldukları zamanlarda bile - Orta Çağ boyunca Yahudiler, cüzzamlar ve fahişeler gibi, tanınmış olmak zorundaydılar. Sadececellatlar değil, aileleride onlarla beraber işaretlenmişlerdi.

 

Jean Froissart'ın 'Chroniques' bölümünde tasvir edildiği gibi Robert Tresilian'ın uygulanmasının 15. yüzyıla tasviri. ( Kamu malı )

 

Cellatların bu dışlanması sadecedışlanma Avrupa'ya özgü bir davranış biçimi değildi. Örneğin Japonya'da, cellatlara ayrımcılık yapılması ve toplumun itibarlı bir bireyi olarak görülmesi mümkün değildi. Onlar Japonya'nın en düşük sosyal kastı olan burakumin sınıfına aittiler.

 

Cellatlar Osmanlı'nın kudretli olduğu 15'inci yüzyılda kullanılmaya başlanmış ve başta devlet adamları olmak üzere idam cezasına çarptırılan her kimse ölümü cellatların elinden oldu.

 

Bostancı Ocağı'na bağlı bir ocaktan türeyen cellatlar, genellikle o dönem Hırvat ve Çingeneler arasından seçilirdi.

 

Cellatların en önemli ortak noktası ise hem sağır hem de dilsiz olmalarıydı. cellat olacak kişilerin işe başlamadan önce dilleri kesiliyordu.

 

Bundaki amaç cellatların idam ettikleri şahsın son çığlıklarını duymasını engellemek ve yaptığı işten olumsuz yönde etkilenmesini önlemekti.

 

Cellatların arasında da rütbe esastı. Örneğin devlet adamlarının idamı söz konusu olduğunda bunu sıradan bir cellat değil, cellatbaşı ismindeki bostancıların lideri gerçekleştirirdi.

 

Vezir ve kazasker gibi devlet büyüklerinin idamında bulunan cellatbaşları padişahın idam fermanını kurbana okur, daha sonra da son görevini yerine getirirdi.

 

İdam kararı alınan kişi önce Topkapı Sarayı'nda bulunan Cellat Çeşmesi'nin önüne getirilir burada cellatın kılıç darbesiyle infaz gerçekleşirdi.

 

Cellat Çeşmesi, adını cellatların idam sonrası kanlı kılıç veya baltalarını yıkadığı çeşme olması nedeniyle almıştır.

 

Çeşmenin önündeki taş ise infaz edilen kişinin ibret alınması için kellesinin sergilendiği seng-i ibret taşıdır.

 

Ancak infaz işlemi sadece bu çeşmenin önünde gerçekleşmez, Balıkhane Kasrı'nda kementle boğularak mahkum öldürülür, ardından cesedinin ayağına taş bağlanması itibariyle denize atılırdı.

 

Vezirler, sadrazamlar, devlet adamları genellikle boğdurulur, sıradan şahısların kılıçla başları vurulurdu.

 

Osmanlı kanı kutsal görüldüğünden infaz işlemi hanedan mensupları söz konusu olduğunda farklı işlerdi. Hanedan mensuplarının kanı akıtılmaz, boğdurularak idam edilirlerdi. Özellikle Osmanlı şehzadelerinin yay kişiri ile boğdurulduğu bilinir.

 

İdam edilecek şahıs, İstanbul dışında bir bölgedeyse, kesilen başının bozulmaması için bal dolu bir torbaya konulurdu.

 

Daha sonra torbaya konulan mahkumun kellesi sultanın huzuruna öylece getirilir, bir tepsi içinde padişaha gösterilip, ibret taşına konulur, üç gün teşhir edilirdi.


Bu nedenle özellikle devlet adamlarının pek çoğunun çift mezarı bulunur; zira başı bir yerde bedeni ise yine başka bir yerde gömülü olurdu.

 

Viyana kuşatmasındaki başarısızlığıyla bilinen ve padişahın gazabına uğrayan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa da benzer şekilde başı kesilmiş, başı bal torbasına konularak payitahta gönderilmişti.

 

Cesedi ise denize atılmıştı.

 

 Cellatların mezarlarının pek çoğunda isim yazılı değildir; doğum tarihleri vb. hiçbir bilgi mezar taşlarında yoktur.

 

Buradaki amaç ise zaten dua alamayan cellatların üstüne bir de ismi üzerinden beddua almamalarıdır. Aynı zamanda cellatların yakınlarının da hayatı bu şekilde korunmak istenmiş.            

 Eyüp Mezarlığı'nın en eski isimleri aslında cellatlardır. İstanbul'un ücra tarafında kaldığı yıllarda buraya gömülmüşlerdi.            

 

Cellatların uzak yerlere gömülmesinin nedeni ise halkın cellatların mezarlarını yakınlarında görmek istememesiydi.

 

1903 öncesi Smyrne'deki çadırlarının önünde bulunan bir grup Roman çingene kartpostal. ( Kamu malı )

 

Aslında, bir cellatlar, erken dönem Ortaçağ'da her gün kesilecek kafa bulamadıkları için günlük ekmeklerini toplumun geri kalanı tarafından bırakılan birçok tatsız görevi yaparak kazandılar. Fransa'da, maitre des hautes et bass olarak bilinir - yüksek ve alçak işlerin ustaları.

 

1798'de bir Fransız cellat. (Gy Js./ CC BY SA 4.0 )

 

Mesela , bir cellat şehirdeki fahişelere ve cüzzamlara , özellikle de yasadışı olarak orada bulunanlara, vergi uygulama tüm eşyalarına ve paralarına el koyma ve ona ek bir para cezası verme hakkına sahipti.

 

Ayrıca cellatlar kasap ustaları olarak da biliniyorlardı - kasabanın etrafındaki hayvan karkaslarını toplamanın yanı sıra hasta, ölmekte olan ve yaşlı hayvanları öldürmekle görevli insanlardı. Kasabanın etrafından toplanan yada yaşlı hayvanların öldürülmesi sonucu elde edilen Karkaslardan yağ, don yağı veya kemik unu çıkartılıyordu. Bu iç açıcı bir iş değildi. Ama kafa kesmekten daha kazançlıydı.

 

Şehrin fahişelerini denetlemek için bir cellatlara da görev verildi. Ama yaptıkları bu iş karşılığında ödeme yoktu. Bunun yerine yılda bir kaç kez fahişelerden   belirli miktarda haraç alacaklardı.

 

İlginç bir şekilde, ortaçağ cellatları, özellikle Fransa ve Batı Avrupa'da, kasabanın başıboş köpeklerini (ne şekilde tahmin edersiniz) yönetme ve aynı zamanda yasadışı olarak şehir binalarında saklanan çiftlik hayvanlarını bulma görevini üstlendi. Örneğin, Fransa, Dijon'da hiçbir vatandaşın kasabada herhangi bir tür domuz tutamayacağını ilan etti. Kasabada bulunan domuzları öldürmek cellat'ın işiydi. Domuzların kafasını kestikten sonra ödeme olarak, kesilen domuzu alma haklarına sahipti

 

Bir başka iş, gong çiftçiliği, fosseptik, tuvaletler ve ortaçağ toplumunun benzeri dışkı özellikleriyle ilgiliydi . Bu işler oldukça aşağılayıcı, sağlıksız, kirli ve dışlanmış olmasına rağmen, yine de kazançlılardı - ve cellatlar genellikle onlardan sorumluydu.

 

Gerçek Addam Aileleri - Cellat Hanedanları

Ancak, kasabanın işleyişi için kritik anlamda bir dizi görevi olsalar bile, cellat olarak dışlandılar. Kasabanın dürüst, iyi niyetli vatandaşlarıyla temas kurmalarına izin verilmedi ve bu nedenle üzerinde yetki sahibi oldukları aynı sosyal dışlamalar ile köşeye konuldu.

 

Ortaçağ dönemi boyunca bu sistem yavaşça cellat ailelerini sürdü. Sosyal kastlara ayrılmış olan toplumun cellatlar üzerinde ağır bir baskısı vardı. Bir cellatın yüksek kasta mensup bir kadınla evlenmesi hatta ilişki kurması, onun ve kadının öldürülmesi için yeterli bir sebepti. Bu nedenle Cellatlar evlatlık aileden gelen kadınlarla yani en düşük kast sınıfına ait kadınlarla evleniyordu. Bu evlenmelerde, kast sınıflarını çembere alan evlat toplulukları yarattı.

 

Louis XVI altında "bourreau". ( Kamu malı )

 

Kraliyet mahkemelerinde görev yapanların neredeyse tümü aynı aileye mensup kişilerdi. Babadan oğula, dededen toruna geçen memuriyet ünvanları adalete darbe vursada belirli hanedanların yükselişini sağladı  

 

Fransa'da, bir yüzyıldan fazla bir süre sektörde çalışan Parisli cellatlarında Guillaume adında bir hanedanları vardı. XVI Louis'in giyotin ile kafasını kesende,Sanson ailesinin çocuğu olan Charles Henri Sanson'du. Bu idam Sanson ailesinin yükselişini sağladı. Fransa’ya 50’den fazla önde gelen cellat veren Desmorest hanedanı - Sanson ailesinin içinde bulunduğu Guillaumes’in bir parçası oldu.

 

Louis XVI. ( Kamu malı )

 

Batı Avrupa'da, İsviçre, Almanya, Avusturya ve Hollanda'da idam görevlerini üstlenen ünlü Dalembourg infaz hanedanı vardı.

 

Cellat Yöntemleri

Cellatlar genellikle idamlar sırasında balta, kılıç, ilmik ya da garnitür tabir edilen aletler kullandılar. Bu aletlerde idamın şekline göre değişiyordu. Balta, kılıç, ilmik (boğma ipi)gibi aletler meydanlarda halkın önünde yapılan idamlarda kullanılıken, garnitür diye tabir edilen aletler ise, yavaş yavaş idam edilecekler için kullanılırdı.

 

Tarih,çok sayıda önemli sakar cellat vakalarıyla dolu. Bunların içinde en can alıcı örnek ise 1685 yılında  Monmouth Dükü James Scott'un idam edilmesi. Monmouth Dükü Kral II. Charles mahkemesinde çalışan cellat Jack Ketch tarafından infaz edildi. Ketch, sadist  ve çarpık infazlarıyla ünlü birisiydi

 

Monmouth'un Tower Hill'deki Uygulaması, 15 Temmuz, 1685. ( Kamu malı )

 

Monmouth Dükü doğrama bloğuna çıkmadan önce, fazlaacı çektirmeden öldürmesi için bir anlaşma yaptı. Jack Ketch'e altı gine verdi ve ölümünün hızlı olması halinde idamdan sonra ailesi tarafından kendisine daha fazla altın verileceğini söyledi.Bu parasal anlaşmaya rağmen, idam çarpık ve son derece nahoş bitti. Cellat Ketch, Monmouth Dükü'nün kafasını tek vuruşta kesmesi gerekirken işin hileli tarafına kaçtı. Monmouth Dükü'nün doğrama bloğunda dakikalarca acı içinde bağırarak çığlık atmasına neden oldu. Dükü'n çığlıkları ile galeyana gelen halk cellatı linç etmek için doğrama bloğuna saldırdı. Ama askerlerler cellat Ketch'in linç edilmesine engel oldu.

 

Maaş günü bir parça oldu

Bugün ortaçağ cellatının kukuletalı, ölüm tüccarı olarak resmedilmesi romantikleşmiş, yanlış bir imaj olarak ortaya çıksada, gerçek romantizmden ve imajdan çok ötedeydi. Bir cellatın gizli kalması zordu, görev ve mesleği herkes tarafından biliniyordu. Bu nedenle kafasına başlık yada maske takması hiçbir anlam ifade etmiyordu. Başlık ve maskenin onu saklaması mümkün değildi 

 

Kukuletalı cellat. ( CC0 )

 

Ve şimdi, bir cellatın pozisyonunun neredeyse her zaman ayrımcılığa uğradığını anlamak mümkün. Ne kadar düşük ya da günahkar olursa olsun, hayat almak hiç bu kadar kolay bir iş olmamıştı 

 

Orta Çağ'daki yoksulluk cellatları sosyal vahşet alemine sürükledi,Teklif edilen kafa kesmek, leş toplamak, başıboş köpekleri öldürmek ve lağım kanallarını temizlemek gibi korkunç ve aşağılayıcı işleri yaparak onları para kazanmaya zorladı

 

Bu, cellatın zor yaşamıydı. Yalnızlık ve çaresizlik onları Orta Çağ kanunlarının emrettiği bir suça ve cinayete sürüklerse de , birgün baltanın diğer tarafına da gidebilirlerdi .

 

Bütün boyunlar, cellat bıçağının keskin demiri önünde aynıydı.

ANCİENT- ORİGİNS

Haberin etiketleri:

orta çağ, cellat


Haber okunma sayısı: 283

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER

kaybolan-cocugun-cozulemeyen-gizemi

Kaybolan çocuğun çözülemeyen gizemi

13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:59
antik-misirin-15-gercegi

Antik Mısır'ın 15 gerçeği

25 Nisan 2020 Cumartesi 15:42
perudaki-lanetli-piramitler

Peru'daki lanetli piramitler

22 Ocak 2020 Çarşamba 14:55
antik-tarihte-ileri-teknoloji

Antik tarihte ileri teknoloji

19 Ocak 2020 Pazar 20:15
kara-olumun-felaket-getiren-fetihleri

Kara Ölümün Felaket getiren fetihleri

04 Ocak 2020 Cumartesi 19:57

ÜLKE GÜNDEMİ

Hidroksiklorokin tartışmasında gözler Sağlık Bakanlığı’nda

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü’nün hidroksiklorokin kullanımını durdurması

Kimlik avcıları kobileri vuruyor

KOBİ’lere yönelik kimlik avı saldırıları artış gösteriyor. Yapılan araştırmaya göre oltalama

DEVA Partisi'nden MHP'ye yanıt

DEVA Partisi, MHP ile aralarındaki polemiğe noktayı koydu. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın

Ben bilmem o bilir

Kamu Özel işbirliği kapsamında yapılan geçiş garantili yol ve köprüler ile şehir hastanelerine ilişkin

AKP ve MHP'ye inat asbestli borular değişiyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, asbestli boruların değişimi için ilk adımı attı. 13 ilçede toplam 220 kilometrelik

Normalleşme salgın öncesine dönme değil

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, ‘İstanbul İçin Açılmanın Aşamaları’ konusunda bir rapor yayınladı.

ÇOK OKUNANLAR

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL