sex izle alanya escort antalya escort bayan ankara escort

06 Haziran 2020 Cumartesi

Bakire testlerinin ve mitlerin şok tarihi

bakire-testlerinin-ve-mitlerin-sok-tarihi

Bekaret, binlerce yıldır erkeklerin takıntısı olmuştur. Bakire savaşçı Joan of Arc gibi en iyi insanları haklı sebep için savaşmaya itmiştir. Bekaret, aynı zamanda sadist Kontes Elizabeth Bathory gibi en kötü insanlara, bakire bakirelerin cinayetlerini kanlarında yıkanmak için vermelerine, ya da tarih kitaplarının bize bildirmesine neden oldu. Ama neden? Bekarete önem verenler için bu kadar çekici olan şey nedir? Erdem ile mi ilgili yoksa başka bir şeyle mi ilgili?
11 Ekim 2019 Cuma 11:39

  Gerçi bekaret artık kadınların seks ilişkilerini ortaya çıkartan bir ince bir zardan ibaret olsada dünyayı kapsayan bakire kür mitleri bu konuyu oldukça tartışmalı bir hale getiriyor. Örneğin bekaretin bir inanç olduğunu savunanlarda var, bakire olmayanların değişik kişilerle girdikleri ilşkiler sonunda çeşitli hastalıkların yayıldığını savunanlarda .

 

Hanne Blank'in Virgin: The Untouched History adlı kitabında , bekaret testleri üç tutarlı özellik taşıyordu: ölçümler, kültürel mitler ve bilim

 

Fakat bütün bunlar kadınların ezilmesi ve metalaştırılması için normal olabilir mi? Bakire testlerinin nasıl yapıldığını anlamak için önce bekaretin kökenleri ve onunla olan takıntının modern dünyada neden yaygınlaştığını anlamak gerekir. 

Bekaret hakkında eski inançlar

Tarımın 5.000 ila 10.000 yıl önce yükselmesiyle birlikte, bölgeye bağlı olarak, bir babanın kızlarını tarımsal bir toplumun devamı için metalaştırmaya olan ihtiyacı nedeniyle bekarete önem verdiğine inanılıyordu.

 

Bu, bakire kadınları maddi özellik olarak yerleştiren babalık / mülkiyet hipotezi olarak biliniyordu. Amaçları hamile kalmak, çocukları büyütmek ve baba aile hattının devam etmesini sağlamaktı. Bekaret kavramına sıkı sıkıya bağlı olan babanın amacı, kızıyla evlenecek kişiye, kızının başka bir erkekle ilşkiye girmediğini kanıtlamaktı. 

 

Bekaret ile ilgili en eski bilgilerden bazıları Mısır, Yunanistan, Roma ve erken Hıristiyanlıktan geliyor. Bu kaynaklardan aktarılan kültürel gelişmeyi şu anda olduğu gibi açık şekilde görmek mümkün değil. 

 

Genellikle, bekaret kavramı iffet ile eşanlamlıydı; ancak, iffet ve bekaret, Hıristiyanlık öncesi toplumlarda iki farklı şey anlamına gelebiliyordu. Bazı durumlarda, bekaret evlilik için gerekli değildi.

 

Çıplak Venüs Heykeli, Roma, İtalya. Kredi: nörobit / Adobe Stok

 

Douglass ve Teeter’e göre, Eski Mısır, Yeni Krallık’ta (M.Ö. 1570 ve M.Ö. 1544), bekaretin evlenebilmek için elzem kanıtlar bulunamdı. Bu süre zarfında cinsel ilişkinin sosyal olarak kabul edilebilir olduğu varsayılmaktadır . Bununla birlikte,  yapılan evlendiklerde, her iki çiftin de yalnızca tek eşli olması bekleniyordu .

 

Ünlü Yunan tarihçi Herodot (M.Ö. 450), İskit Amazonları ile yapılan bakire testini yazmıştı. Kesinliği doğrulanmayan tarihsel kaynaklara göre, İskit Amazon kızları savaşta bir adamı öldürene kadar kadın sayılmadılar. Savaşta bir erkek öldürdükleri zaman saf ve evlilik için hazır olarak görülebiliyorlardı ve eğer bir erkek öldürülmezse ölene kadar bakireliğe mahkum ediyorlardı.

 

Bu anlamda, bekaret sadece bir kızlık zarı olmasına karşın kızın değerini saflığınıifade ediyordu. Aslında, antik dünyada bekaret bir kadının evli ya da bekar olup olmadığını ifade ediyordu.

 

Bir başka örnekte, Herodot, İbyia (Modern Tunus) festivalinde sopalarla ve taşlarla silahlı iki gruba bölünmüş genç kızların üzerine bindikleri arabalar ile ölümüne savaşarak bekaretlerini test ettiklerinide yazmıştı.

 

Eski bir bekaret testi, genç kızların ölümüne savaşan savaş arabalarını içeriyordu. (Mary Harrsch / CC BY-SA 2.0 )

 

Bu ölümüne kavgada ölenler “bakir olmayan” lar olarak kabul edilirken , hayatta kalanlar  ise “bakir” olarak kabul ediliyor evlenmelerine izin veriliyordu. Ancak, diğer Yunan kaynakları bekaret tanımına farklı bakış açılarıda getiriyordu.

 

Hanne Blank’a göre, bir babanın evlenmeden önce bekaretini kaybetmesi durumunda kızını öldürmesi yaygındı. 

 

Evlilik, iki aile arasında güç, toprak, itibar ve barış kazanmak için yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmeydi. Bir kadının toplam değeri bekaretine bağlıydı.

 

Kadınlarda bekaretin evlilik için çok önemli bir mal olduğu MÖ 450’ de Girit’te çıkartılan yasada açıkça belirtilmişti. 

 
Bu yasa tecavüzlerede ağır cezalar getirmişti. Bakirelere tecavüz edenler en ağır şekilde cezalandırılırken, bakire olmayanlara tecavüzler daha hafif cezalar alıyordu 

 

“Bir kadın hane halkının tecavüzcüsü, söz konusu serinin bakire olması durumunda iki partide para cezası verilecekti ve eğer olmasa bile esasen bileğin üzerine bir tokat attı.” (Blank, Hanne, 2007).

 

Girit'te tecavüzle ilgili yasalar, bir kadının sadece mülk olarak görülmesi nedeniyle tecavüzcünün tecavüze uğrayan kadının, kocasına, babasına veya köle sahibine tazminat ödemesini hüküm altına alıyordu

 

Kadınları Denetleme

Eski doktorlar, kadının jinekolojik sağlığını incelemek için spekulum, ördek gagalı genişleme mekanizması gibi aletler kullandılar . Bununla birlikte, Yahudi-Hristiyan inançları daha yaygın hale geldikçe, kızlık zarı bu tür bir araçla yok edilme korkusu önemli bir endişe haline geldi.


Cinsel bir sapkın olarak görülme korkusundan dolayı, birçok jinekolog rahim ve yumurtalıkları kontrol etmek için parmaklarını vajinadan ziyade bir kadının rektumuna sokarak cinsel organları incelemek için alternatif yöntemler geliştirdi. Bu yöntemin kızlık zarı korunmasında daha klinik ve daha güvenli olduğu düşünülmüştü.


Roman Bekaret Testi

İspanyol Roman Çingene halkı Gitanos adlı bekaret testine inanıyordu. Bu, vajinada üzüm benzeri bir bezin var olduğu ve Uva denilen sarımsı bir sıvı veya meyve suyu içerdiği inancıydı. Bu beze basıldığında, sıvı atıldı ve bir kadının bekaretinin sona ermesiyle sonuçlandı. Bu sürece şeref Honra'nın kaybı deniyordu.


Bu test sadece bir gelinin töreninde ortaya çıktı. Evlenen çiftin aileleri, zifaf gecesinin sonunda hem kan hem de Honra lekelerini görmek için çarşafları incelemeye başladılar.Çarşaflarda kan ve honra lekelerinin bulunması ailelerin  gururlanmasın ve kutlama yapmasını sağladı


Bekarete doğru bir başka yön yavaş yavaş erken Hıristiyanlık arasında şekillendi. Hristiyan bakire şehit efsaneleri, ibadetlere karşı savaşlarını, tanrı ile anlaşmalarını korumak için savaşan iffetli kadınlardan bahsetti.


Bununla birlikte, bu efsanelerden yavaş yavaş tehlikeli bir inanış, Hıristiyan bakire bir kadının gücünün cinsel yolla bulaşan hastalıkları yenebilecek kadar güçlü olabileceğine inanılıyordu. Bu inanç, maalesef, bugüne kadar göze çarpan en kötü cinsel taciz suçlarına yol açtı


Ortaçağ'da Bekaret

1200'lerde, De Secretis Mulierum'un , “kadının sırları” isimli kitabı, bir kadının iffetini tavrında tanımlamak için tasarlanmış bir kılavuzdu. Doktorlar için vajinaya dokunmadan fiziksel belirtilere güvenmeleri için yazılmıştı


In De Secretis Mulierum , açıklamalarında ayrıca "Bakirelerin idrar bazen köpüklü, beyaz bazen açık ve berraktır [...]” ifadelerinide kullanmıştı Ancak bakirelerin net idrar kavramı , hem İspanyol Roman çingenelerinde hem de orta çağdaki birçok Avrupa kültüründe ana faktör gibi görünüyordu.

                                              

De Secretis Mulierum, bir kadının bekaretini tavrında tanımlamak için tasarlanmış bir kılavuzdu.  (Fæ / Kamu malı)

 

1625 itibariyle, jinekologlar daha yaygın hale geldi ve hatta 'orta yaştaki doktorlar' unvanını kazandı. Bu dönemde kadınların cinsel organ muayenesi daha sık görülmeye başlasa da, yine de yanlış bir davranış olarak kabul edildi.

 

1810'da Fransa'da fuhuş yasallaştırıldı ve yeni düzenlemeler yapıldı. Yasalar çerçevesinde fahişelerin kayıt altına alınması, zührevi hastalıkların kontrol altına alınması düşüncesi taşıyordu

 

Avrupa’nın yanı sıra Amerika’nın çeşitli bölgelerinden gelen öğrenci doktorlar, bir fahişenin vajinasının spekulum vajinal muayene tekniği ile nasıl göründüğünün tıbbi tanımlarını inceleme şansı bulmuşlardı. Bakire testlerine duyulan ihtiyaç, belkide Fransız fahişelerinin tescili ile yapılan zorunlu genital muayenelerden kaynaklanmış olabilirdi

 

Bekaret için Tıbbi Testler

19. yüzyılın sonlarına doğru, spekulum, vajinaya istenmeyen bir girişi teşvik eden ihlal edici bir araç olarak tanındı. Doktorlar spekulumun daha fazla kullanılmasının, seks düşkünlüğüne, hatta histeriye neden olan cinsel iştaha neden olabileceğinden korkuyorlardı . Bu korku nedeniyle, kadınların ve özellikle de bakirelerin onurunu korumak için değişik yöntemler aranmaya başlandı.

 

Jinekolog Robert Latou Dickenson 1910'da bir kadının bekaretini kontrol etmek için alternatif yöntemleri açıklarken "Bakire vajinanın hacmi 'tek parmak'; İki parmak. Bebekler çıkmaya başladığında, 'üç parmak' ve yukarı… "olduğunu ifade etmişti.

 

 Daha önce de belirtildiği gibi, 20. yüzyılın başlarında, bakire inançlarının çoğu tıbbi jinekolojik hekimin ancak gerektiğinde fiziksel dokunma yöntemlerine dönmesine neden olmuştu.

 

Kadın cinsel organının incelenmesiyle ilişkili tarihi tabu, uzun zamandır jinekoloji bilimini engellemiştir. (Morgoth666 / Kamu malı )

 

Bakire Tedavi Efsanesi

19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, sifiliz ve diğer zührevi hastalıkların tedavisi, tıbbi bir seçeneğe sahipti: enfekte olmuş idrarın kaynağında bulunan enfeksiyonu yakmak o bölgeye ısıtılmış cıva enjekte etmek bir tedavi şekli olarak görülmüştü. Bu tür tedaviler ve bu tür tedavi prosedürü uygulayanlar son derece küçük düşürücü ve acı verici işlemlere neden olmuşlardı

 

Bununla birlikte, artan bakire tedavisi efsanelerine göre, bakire ile cinsel ilişkiye girmenin tüm hastalıkları tedavi edebileceği inancı vardı. Bu efsane o kadar yaygınlaştı ki, 19. yüzyıldaki genelevler, hem genç hem de engelli bakireler çalıştırmaya ve hastalıklı müşterilerden bu yolla yüklü miktarda para kazanmaya başladılar. 

 

Bakire tedavi mitlerinin, erken Christendom'daki bakir şehitlerin hikayelerinden kaynaklanmış olabileceğinden daha önce bahsedilmiş olsa da, diğer alimler STD'nin belirti aşamalarının azaltılmamış gözleminden geliştiğini düşünüyorlardı. Yaralar, kabarcıklar veya akıntı gibi semptomlar, farklı kadınlarla cinsel ilişkide bulunma eylemlerinden sonra nihayetinde ortadan kalktığında, kuşkusuz, kadınlardan birinin bakire olabileceği şüphesi vardı. Bu nedenle, eğitimli olmayan bir kişi, bakire ile yapacağı seks sayesinde tedavi olacağına inanıyordu.

 

Bir bakirenin tecavüzünün zührevi hastalık için bir tedavi olduğuna inanılıyordu. (Wmpearl / Kamu malı )

 

Bakire tedavileri o kadar sorunlu hale geldi ki, 20. yüzyılın başlarında İngiliz avukatlar ve hakimler, çocuğun cinsel tacizini içeren davaları kovuşturmak oldukça zor hale geldi.

 

1913'te Glasgow'da 37 yaşındaki bir kömür madencisi olan Robert James C' bel soğukluğundan kurtulmak için, dokuz yaşındaki yeğenine tecavüz etmişti. Bu dava, İngiltere, İskoçya ve diğer Batı Avrupa bölgelerinde bakire ilacı efsanesine inananların tahmin edilenden çok fazla olduğunu ortaya çıkaran bir soruşturmaya yol açtı.

 

Bilgin Roger Davidson'a göre, 20. yüzyılın başlarında, Londra'daki her beş çocuk tecavüz vakasından birinin bakire tedavisinin mitiyle ilgisi vardı. Bu o kadar yaygındı ki, birçok çocuk tecavüzcüsü “bakire iyileştirme efsanesini” mahkemede meşru bir savunma olarak kullandı. Bu efsane, ne yazık ki, bugün hala bazı kültürlerde tahribata yol açmaya devam ediyor.

 

Bakire Tedavilerinin Tartışması ve Bakire Testleri

İnsanlar cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılması konusunda daha eğitimli olmalarına rağmen, bakire tedavisi efsanesi şu anda Afrika, Mısır ve diğer eski Avrupa sömürge ülkelerinde etkisini sürdürmektedir. Bakire tedavisi efsanesinde olduğu gibi, bekaret testleri de diğer birçok ülkede halen pratiktedir.

 

Birçok ülke bekaretini sosyal, politik ve / veya kültürel nedenlerle uygulamaya devam etmektedir. Jamaika’da 2003’te Jamaika parlamentosu, tüm Jamaikalı kızlar için bekaret testlerinin başlatılmasını, planlanmamış gebeliklerin önlenmesini önerdi.


Afganistan bölgelerinde, testler genellikle kadınların rızası olmadan yapılır. Mısır ve İran gibi diğer ülkelerde, bekaret testine katılan doktorlar hala var.


Zamanın değişmesiyle, hem bekaret testi hem de bakire tedavisi efsanesinin getirdiği travmaları ortaya koymak daha kolaylaştı. Sömürgeciliğin tartışmalı etkilerinde olduğu gibi, bakire tedavi mitinin yayılması, tüm Afrika  bölgelerine çok fazla zarar vermiştir .


Bakire iyileştirme inancı, AIDS'in kıta boyunca yayılmasına neden olmuştur. Çocuk bakire tecavüzünün yanı sıra engelli kızların tecavüze uğramasıda artmaya devam ediyor.


Güney Afrika'da, yetişkinlere bakire çocukları tecavüz etmemelerini isteyen AIDS'i tedavi edemeyeceklerine dair bir işaret. (John / CC BY-SA 2.0 )


Çocuk bakirelerinden engelli bakire tecavüzüne geçiş yasal koruma eksikliği nedeniyle büyümüş olabilir. Özürlü mağdurları içeren tecavüz vakalarının çoğu, tecavüzün rapor edilmemesi nedeniyle gizli kalmaktadır. Yanlış anlaşılma baskısı ve korkusu altında verilen ifadeler genellikle tutarsız olduğundan tecavüzcülerin çoğu ceza almaktan kurtulmuşlardır.


Bakire Testleri ve Kadın Hakları

Tarih boyunca, bir kadının bekaretini koruma dürtüsü, görünüşe göre kadınların onuru için olsa da, kaçınılmaz olarak hiçbir zaman kadınların yararına olmamıştır. Tarihsel olarak, bekaretin güvenliği ve incelenmesi, kadınların ticaret, üreme ve cinsel hastalıkların iyileştirilmesi için metalaştırılması için tasarlandı. Yapılması gereken herhangi bir vurgu varsa, kadınların gerçekten söylemediğidir.


Daha sonraki yıllarda, bekaretin en büyük trajedisi, tıp doktorlarının bekaret testlerinin ahlaki ve etik olarak yanlış olduğunu iddia etmelerine ve bekaretin zührevi hastalıkları iyileştirici özelliğini olduğunu kanıtlayacak tıbbi bir araştırmanın olmadığını açıklamalarına rağmen, hala bakire testinin gerekliliğine ve bakire ilacı efsanesinin iyileştirici güçlerine inanmaya devam eden Afrika, Avrupa, Amerika ve Asya gibi birçok ülke var.


Kaynak: ANCİENT-ORİGİNS

 

Haberin etiketleri:

bekaret, bakire testi


Haber okunma sayısı: 243

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER

kaybolan-cocugun-cozulemeyen-gizemi

Kaybolan çocuğun çözülemeyen gizemi

13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:59
antik-misirin-15-gercegi

Antik Mısır'ın 15 gerçeği

25 Nisan 2020 Cumartesi 15:42
perudaki-lanetli-piramitler

Peru'daki lanetli piramitler

22 Ocak 2020 Çarşamba 14:55
antik-tarihte-ileri-teknoloji

Antik tarihte ileri teknoloji

19 Ocak 2020 Pazar 20:15
kara-olumun-felaket-getiren-fetihleri

Kara Ölümün Felaket getiren fetihleri

04 Ocak 2020 Cumartesi 19:57

ÜLKE GÜNDEMİ

Saraya yandaş danışman ordusu

Eski AKP milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ile halen Cumhurbaşkanı danışmanı ve Halkbank Yönetim Kurulu

İkinci Süleyman Soylu vakası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasakları konusunda ikinci kez boşa düştü.

Nihat Özdemir Özsoy'a yanıt verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü'nün kendisine yönelik tepkisiyle

Belediyeler gitti, TÜRGEV yurtları kapatmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV, ekonomik

Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde

Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Semih Özsoy, dün gece Ekonomist

Denizin altında ne ararsan var

İBB, Dünya Çevre Günü’nde Üsküdar Vapur İskelesi yanında su altı temizliği yaparak, denizlerin kirliliği

ÇOK OKUNANLAR

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL