04 Temmuz 2020 Cumartesi

BAŞKANLIK SİSTEMİ HABERLERİ

LKE GNDEM?

R?veti biz bulduk, sulanan biz olduk

Yalova Belediyesindeki zimmet soru?turmas?nda iddianame kabul edildi. Grevden al?n?p hakk?nda dava a?lan eski Ba?kan

G?da ve tar?mda iyi noktaday?z

Cumhurba?kan? Erdo?an, Konya Ovas? sulamalar? hizmete alma treninde yapt??? konu?mada, Tar?m retiminde ve g?da

2.000 avukat anar?i ve terr destekleyen ....

Daha ?yi Yarg? Derne?i Ba?kan? Av. Mehmet Gnn Avukatl?k Kanunu De?i?iklik Teklifi iin de?erlendirmelerde ve

Tek haneli enflasyon art?k hayal

CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Aykut Erdo?du, T?K taraf?ndan a?klanan resmi enflasyon rakamlar?n?n bile beklentilerin

Okul mdrlerine denetim grevi

Turizm i?letmelerinin salg?na ili?kin tedbir al?p almad???n? denetleme grevi e?itimcilere b?rak?ld?. Sekiz yesinden

Memur ve emekli zamm? belli oldu

Haziran ay? enflasyon oran?n?n ard?ndan memur ve emekli maa?lar?na yap?lacak zam oran? belli oldu. Memur ve emekli

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL